Herrgårdens historia

Här på gården i vackra Bergslagen bor idag familjen Maglić, Andreas & Dennis. Men förutom oss finns här ytterligare en innevånare. Hon heter Tekla och är gårdens spöke. Hon visar sig inte varje dag, men ibland när man minst anar det, så är hon här. Man märker framför allt hennes närvaro på att hon flyttar på saker. Saker försvinner spårlöst sen när man väl hittar föremålet man söker så är det inte ovanligt att den helt plötsligt ligger där man tidigare letat.

Wän War Wälkommen

På spiselkransen som ni ser ovan, står det att läsa "Wän War Wälkommen". Ett dåtida språkbruk som vittnar om en anda som fortfarande sitter väggarna på denna byggnad och Tekla verkar vara andans väktare, för här känner man sig verkligen välkommen. Tekla var disponentfrun på bruket och hon dog för drygt 100 år sedan. Närmare bestämt den 30:e december 1914.

Tekla styrde och ställde med fast hand och på den tiden så vistades hon oftast i det rum som vi idag har som TV-rum. Från balkongen hade hon bra utsikt över bruket. Trots tidevarvet så var huset tekniskt välutvecklat. Det finns t.ex. knappar överallt i byggnaden som man kan trycka på. På en tavla i köket ser man sedan vilken knapp som blivit intryckt. Då kunde sedan tjänstefolket springa hit och dit för betjäning. Men Tekla använde inte dessa moderniteter. Hon hade sin käpp, som hon istället kraftfullt dunkade i golvet.

Än i dag dunkar Tekla i golvet då och då, men det behöver man ju inte vara rädd för. Vi vet ju att det bara är Tekla som kallar på sitt tjänstefolk och de är ju också sedan länge hädan gångna.

På den plats där herrgården ligger byggdes det redan 1637 en större gård som senare revs för att ge plats för den nuvarande herrgården. Så original herrgården härstammar alltså från 1637. Av den finns dock bara en flygel kvar, samt den gamla källarnedgången (vita valvet med stål dörren) och under nuvarande herrgården finns källar valv från den tiden. Det är där vinkällaren nu ligger.

Någon gång i mitten på 1700-talet byggdes alltså den första delen av den nuvarande herrgården. Efter detta har man byggt till och byggt om i olika omgångar. Senast något sådant skedde var på 1940-talet. Värt att nämna är att en av gårdens flygelbyggnader härstammar med oförändrad arkitektur från 1637. I källaren i gamla valv, under herrgården, finns det kvar spår från 1600-talet.

Så nog har huset historiska anor.

Det sägs att det har funnits underjordiska gångar som gått mellan gårdens olika hus. Dessa ska ha haft sin knutpunkt i den stora jordkällaren. Där tennisplanen nu ligger fanns förr gårdens kök som också naturligtvis hade en gång för passage till huvudbyggnaden. Köket var då utlokaliserat för att minska risken för storbrand.

Wedevågs Bruk etablerades redan på 1500-talet och blev snabbt en viktig industri i landet. Här har man framför allt haft faktori, där de bl.a. tillverkade vapen. Men verksamheten hade även smedja, smältugnar för järn och tegelbruk.

På 1700-talet var bruket väldigt lönsamt och samtidigt Sveriges största vapenexportör. Därför var beslutet om att bygga en riktig herrgård utan att pruta på kvaliteten inte särskilt svårt att ta.Den dåvarande kungen, bland annan högadel, var ofta på besök. Det har var ju en viktig industri och intressen skulle bevakas. Han bodde då naturligtvis på herrgården. Övrigt följe fick finna inkvartering på annan plats. Ett populärt alternativ var gästgiveriet som då låg där infarten är från den stora vägen.

Ortens kyrka byggdes i mitten av 1800-talet. Innan dess fanns ett kapell där uteplatsen nu är. När uteplatsen i nutid byggdes kände ingen av de inblandade till kapellet. Prästen har dock gett sitt ord på att marken inte längre är helig så den som njuter av vår nutida facilitet vanhelgar inte platsen. Och det känns bra att veta!

Nya ägare har kommit och gått genom åren och i princip alla har satt prägel på huset. Ta t.ex då teklas make dog på 30-talet då bestämde de nya ägarna sig för att driva bruket modernt och de investerade därför i nya byggnader och nya maskiner. Herrgården sltade då vara disponentbostad och blev istället en representationsvilla. Här hade man fester som det talas om än idag. Tillgången till utmärkta kräftvatten gjorde detta till kräftskivornas högborg. Den årliga stora kräftskivan gick inte av för hackor.

På bruksorter runt om i landet har det ofta funnits en stark disponent. Han var ofta krävande men ändå omhändertagande, när det gällde sina anställda. Här på gården finns det än idag traditioner från den gamle disponentens tid. Värt att nämna är t.ex. det årliga midsommarfirandet, med spelemän, ringdanser, midsommarstång och allt som hör därtill.

Som ni förstår finns det här mycket historia att höra om och nutid att uppleva. Vi gillar traditioner och vill med din hjälp försöka hålla dessa vid liv.

Så varmt välkomna till Wedevågs Herrgård på möte, fest och övernattning.

Familjen Maglić & Tekla